Časopis Všehrd

Časopis spolku českých právníků Všehrd navazuje na historickou tradici apolitického vědeckého periodika. Je zaměřen na právní sektor a celou oblast práva soukromého i veřejného.

Stránky spolku Všehrd
Aktuální

Napsal časopis Všehrd před 90 lety

Učit se z učebnic, nebo z různých studentských materiálů? V roce 1926 vyšel v časopisu Všehrd článek, zabývající se tímto zcela aktuálním problémem tzv. „výcuců“.  Prvorepublikové „výcucy“ přirozeně nekolovaly po internetu, ale byly distribuovány tiskem, přičemž za jejich vznikem často stáli již vystudovaní právníci, kteří brali prodej těchto zestručněných a zjednodušených výtahů z obsáhlých knih a o něco méně obsáhlých […]

Zdravotní služby a placebo: porozumění, nebo zamlžení problému? – část II.

První část naleznete ZDE. Závazek péče o zdraví a otázka klamání pacienta Při záměrném používání placeba při plnění závazku péče o zdraví by se lékařsky jednalo o nepoctivé, a tudíž i zakázané (§ 6 odst. 1 o. z.) uvádění pacienta v právním styku – mimo zdravotní výzkum nebo klinické hodnocení léčiv – v omyl o účinné látce, […]

Zdravotní služby a placebo: porozumění, nebo zamlžení problému? – část I.

Při výkladu a praktickém používání zdravotnického práva se setkáváme s odborným pojmem placebo. Týká se to například rozmanité komplementární a alternativní medicíny nebo přírodního léčitelství. Používání různých postupů, látek a prostředků působení na zdraví je věcí svobody volby péče o vlastní zdraví (Kurierfreiheit).1 Lidské svobodě a poptávce z ní vyplývající má odpovídat nabídka služeb na trhu. […]

Další

Zavinenie pri pokuse trestného činu

  Úvod Trestný zákon postihuje, a to legitímne, aj také konania, ktoré nedospejú k „plnému“ naplneniu všetkých znakov predpokladaných tou – ktorou skutkovou podstatou dokonaného trestného činu. Dôvodom je ich závažnosť súvisiaca s výraznou pravdepodobnosťou bezprostredného dotknutia chránených hodnôt, ktoré neradno nechať nepovšimnuté. Skutok, pri ktorom páchateľ z rozmanitých príčin celý rozsah svojho zamýšľaného podujatia […]

Migrační kontroverze: poprvé a pořád znovu?

Článek se zabývá formováním moderního imigračního zákonodárství na konci 18. století v reakci na nekontrolovaný hromadný pohyb osob a rizik s ním spojených. V této souvislosti se zaměří zejména na Velkou Británii, která se pravidelně stávala cílem migračních vln. Nově přijaté zákony měly proto poprvé systematicky reagovat na potencionální nebezpečí spojená s příchodem a pobytem cizinců na jejím území. Současně řadu z těchto opatření najdeme i v soudobé legislativě.

Medzinárodné nástroje boja proti korupcii

Korupcia predstavuje vážnu hrozbu pre stabilitu demokratických inštitúcií a fungovanie trhovej ekonomiky. Jej dôsledky majú široké dopady a vedú k celkovému morálnemu, kultúrnemu a hospodárskemu úpadku krajiny. Ohrozuje i právny štát, demokraciu a ľudské práva, ďalej podkopáva dobrú vládu, slušnosť a sociálnu spravodlivosť, narúša a deformuje vnútroštátnu aj medzinárodnú hospodársku súťaž a bráni hospodárskemu rozvoju. Korupcia sa navyše neodmysliteľne spája so zvyšovaním cien, štátnym dlhom, znižovaním kvality tovarov a celkovou neefektívnosťou fungovania trhu. Možno ju vnímať na niekoľkých úrovniach; na úrovni vnútroštátnej, na úrovni miestnej správy a na medzinárodnej úrovni.
Tento príspevok sa venuje protikorupčným opatreniam zavedeným na medzinárodnej úrovni.

Setkání

Bylo odpoledne jednoho jarního dne roku 1368. Král Karel zase jednou zasedl s přítelem a svým rádcem Buškem z Velhartic k dubovému stolu, ale tentokrát ne na hradě Velhartice, ale na Pražském hradě. Před sebou měl každý z nich pohár vína a uprostřed stolu stál plný džbán tohoto dobrého moku až z Burgund. Karel se díval oknem do zahrady probouzející se ze zimního spánku.

Jindřich VIII. a rozvod, který změnil tvář Anglie, část III.

Soud byl svolán dne 8. května a hned následující den byla Kateřině do Ampthill doručena deputace, která ji vyzývala, aby se k soudu dostavila. Ona však přijít odmítla a prohlásila, že tento soudní dvůr neuznává. Řekla, že jediné rozhodnutí, kterým se bude řídit je to papežské. A tak byla Kateřina označena za ,,contumax“.

Jindřich VIII. a rozvod, který změnil tvář Anglie, část II.

Jindřich VIII. byl v pozdějších dobách své vlády výraznou osobností a rozhodně nebyl panovníkem, který by byl ochoten stát ve stínu parlamentu. A podle toho také postavení parlamentu vypadalo. Proto není divu, že za celou dobu jeho vlády byl svolán pouze devětkrát. Od roku 1536 měl panovník, který dosáhl věku 24 let, možnost rušit zákony vydané parlamentem v době královi nedospělosti.

Jindřich VIII. a rozvod, který změnil tvář Anglie, část I.

Vláda Jindřicha VIII. se do povědomí široké veřejnosti dostala zejména díky jeho šesti manželstvím. Málokdo si však uvědomuje, co za jeho sňatky stálo. Jaké byly důvody k rozvodu s první manželkou Kateřinou Aragonskou? Proč se musela Anglie oddělit od římskokatolické církve a vzít papeži možnost rozhodovat církevní spory Angličanů? Byla rozluka s Římem nevyhnutelná?