staré logoSpolek českých právníků Všehrd si koncem dubna připomene významné jubileum. Spolek oslaví 25 let od svého znovuobnovení v roce 1990. Při této výjimečné příležitosti se uskuteční slavnostní setkání ve velké aule Karolina, sídla Univerzity Karlovy, nad nímž převzal záštitu rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Poprvé v historii spolku dojde k obdobné události, kdy se na jednom místě sejdou desítky členů různých generací, od těch, kteří stáli při znovuobnovení, až po ty současné.

Spolek se vždy odkazoval k tradičním hodnotám, které již téměř 150 let nese, a právě i tato setkání je posilují a pomáhají zprostředkovat je naší mladší generaci. Stejně jako jsme nesmírně vděčni za naši současnou aktivní členskou základnu, tak si stejně a ne-li více vážíme aktivních členů z generací minulých. Věříme, že právě obdobná setkání se mohou stát dalšími z řady spolkových tradic a být příkladem pro naše následovníky.
Naše alumni je třeba si nejen připomínat, ale zároveň jim také naslouchat, jejich názory a rady mají nevyčíslitelnou cenu a ač se to na první pohled nemusí zdát, tvoří jeden z významných pilířů spolku.

Do dalších let bych rád Spolku českých právníků Všehrd popřál jen to nejlepší: aby jeho členská základna byla i nadále nadšená a aktivní, aby sklízel úspěchy při všech svých činnostech a aby se i nadále rozvíjel věrně své bohaté tradici.

Adam Zvonař