Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nejstarší studentský spolek na naší fakultě, spolek Všehrd, se od svého vzniku významně věnoval vědecké a odborné publikační aktivitě. Týkala se samozřejmě nejen studentů, ale i učitelů fakulty. Po roce 1990 byly péčí edice Všehrdu publikovány zejména učební texty.

Recentně se nabízí možnost komunikace nikoliv v tradiční, ale v internetové podobě. Není to pokus první, věřme, že bude s delším účinkem.

Diskuse o řadě aspektů právního systému České republiky v evropském a světovém kontextu je nedílnou součástí života Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je chvályhodné, že o ni mají zájem i naši studenti.

Přeji Vám v této Vaší aktivitě úspěch.

 

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.,
děkan