logo_bulletinÚvodní slovo

Milé kolegyně, milí kolegové,
mám tu velkou radost představit Vám další vydání Bulletinu Všehrd. Tento občasník vydávaný Spolkem českých právníků Všehrd si klade za cíl přinášet studentům naší alma mater zajímavé zprávy především z dění na fakultě, zároveň se však snaží obsáhnout jak širší témata právní, tak mimoprávní. Nakolik jsou naše snahy úspěšné, můžete za okamžik posoudit sami.

I tentokrát, stejně jako v minulém vydání, tvoří ústřední text bulletinu rozhovor s význačnou osobností, kterou je tentokrát spisovatel, bývalý diplomat a v současnosti ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Máte možnost se dozvědět něco o jeho působení v Izraeli, USA či Velké Británii, ale rovněž se také seznámit s jeho pohledem na současné společenské dění.

Další příspěvky v krátkosti zrekapitulují zajímavé akce, které na fakultě v průběhu letního semestru doposud proběhly, jako například setkání s výjimečnou ženou Eliškou Haškovou-Coolidge, či jednotlivé přednášky v rámci cyklu právnických profesí.

Rovněž se můžete těšit na úvodní díly hned dvou seriálů, které budou bulletin nově provázet. V prvním z nich Vám představíme známé české zabijáky, ve druhém pak přineseme krátké medailonky známých osobností, které patří mezi čestné členy Všehrdu.

Milí čtenáři, dovolte mi popřát Vám příjemné čtení a pohodové jaro!

Jan Hoferek, šéfredaktor časopisu Všehrd

Online prohlížet můžete ZDE

Obsah čísla