Články

Články od Karolina Adamová

Setkání

Bylo odpoledne jednoho jarního dne roku 1368. Král Karel zase jednou zasedl s přítelem a svým rádcem Buškem z Velhartic k dubovému stolu, ale tentokrát ne na hradě Velhartice, ale na Pražském hradě. Před sebou měl každý z nich pohár vína a uprostřed stolu stál plný džbán tohoto dobrého moku až z Burgund. Karel se díval oknem do zahrady probouzející se ze zimního spánku.

Úvaha o lidských povinnostech

Předložený příspěvek má za cíl povzbudit čtenáře k zamyšlení nad lidskými povinnostmi a nejen k zamyšlení.

Jan Hus na Kozím Hrádku

Pod rozložitým dubem v nesmělém jarním slunci seděli dva muži – dva Janové – Jan Hus a Jan z Ústí, Husův hostitel na Kozím Hrádku. Oba měli před sebou pohár dobrého moravského vína. Vzdálený pozorovatel by je zastihl v družném rozhovoru…

Apokryf o bohatství a chudobě

Profesor Marek Oliverius seděl ve své fakultní pracovně a měl před sebou jeden svitek. Získal jej od svého kolegy, který svitek objevil ve starém domě na půdě. Profesor jej vzal do ruky a téměř nábožně jej rozvinul. A toto tam bylo psáno…

Tak se bude zase reformovat?

Zajímá vás budoucnost výuky mimo jiné finančního práva v systému českého právního školství? Pak doporučujeme článek paní profesorky Adamové k diskutované reformě právního vzdělávání.

Zamyšlení nad knihou Paměti od Jeana Monneta

Nesjednocujme státy, sjednocujme lidi. – Jean Monnet / Profesorka Karolina Adamová se zamýšlela nad knihou Paměti od Jeana Monneta.

Zakladatelé časopisu Právník

V lednu roku 2011 uplynulo 150 let od založení jednoho z nejstarších dosud vydávaných právnických časopisů na světě. Při této příležitosti uvádí jeho vedoucí redaktorka pár slov k jeho začátkům.