Články

Články od

Pozvánka na kolokvium

Katedra obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze si Vás dovoluje pozvat na Kolokvium „K vybraným rozhodnutím českých a zahraničních soudů v soukromoprávních věcech“

Úvodní slovo prof. Aleše Gerlocha

Úvodní slovo děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. Aleše Gerlocha k zahájení činnosti internetového časopisu Všehrd.