Články

Články od Ivan Barabáš

Smluvní pokuta v kontextu podnikových transakcí

Smluvní pokuta je jedním z nejčastějších zajišťovacích institutů v soukromém právu. Její nespornou výhodou je fakt, že má nejenom zajišťovací, ale i sankční a uhrazovací funkci.