Články

Články od Lukáš Bohuslav

Zpráva o mezinárodním semináři

Zpráva o mezinárodním doktorandském semináři Berner Graduiertenschule für Strafrechtswissenschaft, Institut pro kriminologii a trestní právo Univerzity v Bernu, 2. až 6. března 2011.