Články

Články od Kristýna Bukovská

Přímá volba prezidenta v ČR a v jiných parlamentních republikách

Cílem tohoto článku je nejen popsat institut přímé volby prezidenta tak, jak ho koncipuje lex ferenda u nás, nýbrž i poukázat na to, jak tento, dříve pro parlamentní republiky zcela netypický, institut funguje u našich sousedů na Slovensku a v Rakousku. Úvod Prezidenti, kteří jsou do funkce ustaveni přímo lidem jako suverénem, chápou svoji moc […]