Články

Články od JUDr. Petr Čech, LL.M.

Judikatura ke smluvní pokutě

Tu a tam tak i onak, aneb chybovat je lidské a pochybovat správné. Judikaturu Nejvyššího soudu je třeba znát a ctít. Vesměs je rozumná a jednotná. Stará moudrost přesto nabádá k ostražitosti.