Články

Články od Ivan Cisár

Kto je spotrebiteľom v európskom medzinárodnom práve súkromnom?

Zvyšuje sa počet ľudí, ktorí sa zapájajú do cezhraničných obchodov. Avšak nie každý, kto nakupuje cez hranice je subjektom ochrany poskytovanej spotrebiteľovi pri medzinárodných spotrebiteľských kontraktoch.