Články

Články od Tomáš Doležal

Odpovědnost za vady díla

Článek se zaměřuje na rozbor platné obchodněprávní úpravy odpovědnosti za vady díla a jejího vztahu ke splnění závazku zhotovitele provést dílo a dále na některé změny a úskalí právní úpravy, které by mohla přinést připravovaná rekodifikace soukromého práva.