Články

Články od Jakub Drápal

Přiměřenost peněžité sankce k majetku pachatele v judikatuře Ústavního soudu

Judikatura Ústavního soudu ČR se několikrát věnovala problematice, zda má být pokuta proporční k trestu či nikoli, zejména ve svých nálezech sp. zn. Pl. ÚS 3/02 a Pl. ÚS 38/02.

Vše ale začalo dříve, v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/95. V něm Ústavní soud prohlásil, že si musíme být vědomy, že plné rovnosti nelze dosáhnout, lze se jí maximálně blížit…

Essay on book: What money can´t buy: the moral limits of markets by Michael J. Sandel

Essay by Jakub Drápal on book: What money can´t buy: the moral limits of markets by Michael J. Sandel, 1st edition 2012, publisher Farrar, Straus and Giroux, New York.

O výchově ke spravedlnosti skrze filmy

Spravedlnost je regulativní ideou formující dobré lidské vztahy, stát a právo. Cit pro spravedlnost lze možná probudit v každém člověku. Jedním z podnětů mohou být i filmy s právní tematikou.