Články

Články od Barbara Dufková

Budeme odcházet na výměnek jako za starých časů?

Nový občanský zákoník se v rámci rozšiřování rámce upravované právní materie rozvzpomněl i na z části pozapomenutý institut, který může být prostředkem poklidného uspořádání mezilidských vztahů, ale naopak i zdrojem nekončících svárů. Jedná se o tzv. výměnek. Ano, uvažujete správně, slovo výměnek je skutečně odvozeno od starého českého výrazu vymieniti neboli vymiňovati, které znamenalo vyjmouti či vyjímati. Pojďme se společně podívat, co za tímto tajuplným označením vlastně stojí.