Články

Články od Libor Dušek

Právo domáhat se neplatnosti smluv uzavřených obcí či krajem

Ustálená judikatura Nejvyššího soudu v současné době neumožňuje občanům územních samosprávných celků domáhat se neplatnosti smluv, u kterých je smluvní stranou ta obec nebo kraj…