Články

Články od plk. doc. JUDr. František Vavera Ph.D

Kriminalistika „včera, dnes a zítra“ I.

Pojednání má za cíl popsat vývoj kriminalistiky (zejména české/československé kriminalistické školy), se zaměřením na významné mezníky kriminalistiky. Kdy v pojednání je kladen důraz na vývoj české/československé kriminalistiky. Autor pojednání se zaměřuje na významné osobnosti kriminalistiky a publikace v dané oblasti. Zakončení pojednání je názorem autora, a to možnost dalšího vývoje kriminalistiky, i české kriminalistické školy.