Články

Články od Jan Hoferek

Bulletin Všehrd – duben 2016

Milé kolegyně, milí kolegové, mám tu velkou radost představit Vám další vydání Bulletinu Všehrd. Tento občasník vydávaný Spolkem českých právníků Všehrd si klade za cíl přinášet studentům naší alma mater zajímavé zprávy především z dění na fakultě, zároveň se však snaží obsáhnout jak širší témata právní, tak mimoprávní. Nakolik jsou naše snahy úspěšné, můžete za okamžik posoudit sami.

Jiří Dienstbier: Do politiky jsem nevstoupil, narodil jsem se do ní

Rozšířený záznam rozhovoru s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Dienstbierem, který vyšel v květnovém Bulletinu Všehrd.

Před 81 lety v časopisu Všehrd: Demokracie v nebezpečí?

Mezi jinými německými učenci židovské rasy byl – podle novinářských zpráv – „dán na odpočinek“ též prof. Hans Kelsen, působící v Kolíně nad Rýnem. Ať soudíme o bezprávích páchaných dnešním režimem v Německu jakkoliv nepříznivě, v tomto případě musíme uznati, že odstranění Kelsena s universitní katedry bylo – alespoň s hlediska vládnoucího režimu – zcela […]

Čestní členové: JUDr. Dagmar Burešová

Česká advokátka, později politička. Ihned po absolutoriu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy pojala za svou doménu pracovní právo. S nástupem normalizace svůj zájem upřela především na odpůrce režimu, kteří bývali v zaměstnání za své nesouhlasné postoje nezřídka perzekvováni. Za svou kariéru obhajovala před soudem okolo sta disidentů (mj. Milana Kunderu). Do povědomí se však zapsala […]

25. výročí obnovení Všehrdu

Spolek českých právníků Všehrd si koncem dubna připomene významné jubileum. Spolek oslaví 25 let od svého znovuobnovení v roce 1990. Při této výjimečné příležitosti se uskuteční slavnostní setkání ve velké aule Karolina, sídla Univerzity Karlovy, nad nímž převzal záštitu rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Poprvé v historii spolku dojde k obdobné události, […]

V tričku k soudu už ne, ČAK zavádí povinný dresscode

„Jiří Voskovec a Jan Werich ve své známé písničce zpívávali, že „Šaty dělaj‘ člověka“. Kdyby toto přísloví platilo bez výjimky i v prostředí českých soudů, měli bychom nyní důvod se hlasitě zaradovat,“ psala na svém webu Česká advokátní komora v reakci na tehdejší zavedení povinného nošení talárů pro advokáty a advokátní koncipienty před soudem při trestních sporech před čtyřmi lety. Dnes je již rovněž povinností advokáta nosit talár s typickým modrým lemem při řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem.

Čeští zabijáci: Olga Hepnarová

Olga Hepnarová úmyslně najela dne 10. července 1973 mezi 13:30 a 13:45 hodinou vypůjčeným nákladním automobilem značky Praga v Praze 7 na třídě Obránců míru (dnes Milady Horákové) na úsek chodníku před domem č. 9, který tehdy sloužil jako tramvajové nástupiště. V té době zde čekalo na tramvaj přibližně 25 lidí. Úmyslem Hepnarové bylo usmrtit co nejvíce lidí, což konstatovala v dopise, který rozeslala redakcím Svobodného slova a Mladé fronty.

V naší společnosti sílí hlad po někom, kdo ji dokáže přesvědčit o hodnotách, kvůli kterým stojí o něco usilovat

Michael Žantovský (1949) vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na McGill University v Montrealu. Po dokončení studia pracoval jako klinický psycholog ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Bohnicích. Michael Žantovský je velmi významný překladatel z angličtiny, tlumočník, textař, novinář, diplomat, politik a spisovatel. Mezi jeho nejznámější literární díla patří kniha Havel (2014) nebo špionážní […]