Články

Články od Adam Holub

Několik poznámek k podstatě a výkladu sociálních práv

Text se dotýká ve stručnosti několika vybraných výkladových a aplikačních úskalí tzv. třetí generace lidských práv. Spory se totiž nevedou toliko o jejich dílčí atributy, jako o samotnou podstatu a povahu.