Články

Články od Pavel Horák

Smluvní pokuta v aktuální rozhodovací praxi soudů

příspěvek ke konferenci Smluvní pokuta – aktuální otázky a problémy, konané dne 4. října 2011 na PF UK v Praze