Články

Články od Alena Hromádková

Zamyšlení: Vliv změn kulturně-společenského prostředí na výkon špičkových profesí

Od 60. let minulého století jsme svědky neustálého rozšiřování vzdělávacích příležitostí na vysokoškolské úrovni, mj. i cestou umožňování studia absolventům škol ne-gymnaziálního typu.