Články

Články od Jan Hurdík

(A)synallagma a nový občanský zákoník

Nový český občanský zákoník – pod praporem deklarované diskontinuity jako jednoho z hlavních východisek, na nichž je budován – vnesl do českého občanského práva řadu systémových i institucionálních změn. Jedna z významných změn, která zasáhla jak podobu systému závazkového práva, tak jednotlivé jeho instituty, se týká jednoho ze základních členění závazkových vztahů na oboustranně zavazující či vzájemné (též úplatné či synallagmatické) a jednostranně zavazující (bezúplatné či asynallagmatické).

Výkladový slovník dědického práva dle nového OZ

Po dvanácti letech přípravných prací přijala Poslanecká sněmovna PČR v listopadu 2011 návrh nového českého občanského zákoníku. Senátem návrh prošel počátkem února 2012, poté jej podepsal president ČR. Text zákona byl publikován ve Sbírce zákonů a po legisvakační lhůtě 1.1.2014 vstoupí v účinnost.