Články

Články od Stanislava Hýbnerová

Ochrana práv dětí za ozbrojeného konfliktu

Mezinárodní úmluva o právech dítěte představuje klíčový smluvní instrument OSN určený k ochraně práv dítěte jak v době míru, tak i za války.Úmluva, která vstoupila v platnost 2.9.1990 je v současnosti závazná pro všechny členské státy OSN, s výjimkou USA.