Články

Články od Josef Kepert

1938: Ochrana německé krve

Rok 1938. Adolf Hitler se stal vrchním velitelem německých ozbrojených sil. Rakousko bylo anektováno Německem. Československo postoupilo v důsledku Mnichovské dohody příhraniční oblasti Německu. Úředně byla zastavena činnost KSČ. Prezidentem republiky byl zvolen Emil Hácha. Dr. Josef Kepert v časopise Všehrd publikoval svůj článek o třech norimberských zákonech, zabývajíc se zejména otázkou, kdo je, dle těchto zákonů, židem.