Články

Články od David Kolumber

Smluvní pokuta ve spotřebitelských smlouvách o finančních službách

Smluvní pokuta se řadí mezi právní instituty, jimiž lze zajistit plnění závazku. Má sankční charakter, neboť subjekty, které poruší smluvní povinnost, stíhá nepříznivým následkem v podobě vzniku další povinnosti zaplatit. V posledním období vyvstala do popředí otázka smluvní pokuty sjednané ve spotřebitelských smlouvách.

Vztahy Československa a ES před rokem 1990

Článek shrnuje vztahy mezi Československem a Evropskými společenstvími v období od dubna 1951 do března 1990 se zohledněním účasti Československa v RVHP a ve Varšavské smlouvě.