Články

Články od Zdeněk Koudelka

Jmenování a odvolávání rektorů veřejných a státních vysokých škol a jmenování profesorů

Prezident republiky podle zákona o vysokých školách jmenuje rektory veřejných a státních vysokých škol a profesory všech vysokých škol. Obojí je podrobeno kontrasignaci. Návrhy na jmenování profesorem se postupují prezidentovi prostřednictvím ministra školství. Prezident může předat jmenovací dekrety osobně nebo je na slavnostním aktu předává ministr školství.