Články

Články od Lucia Leflerová

Úvahy o treste odňatia slobody na doživotie

Trest odňatia slobody na doživotie predstavuje najintenzívnejší zásah do práv a slobôd človeka vo väčšine právnych poriadkov. Názory na jeho prípustnosť a ústavnosť nie sú však ani v súčasnosti jednotné a preto je táto otázka stále aktuálna.