Články

Články od Drahomíra Lujcová

Reflexe názorů na právnické vzdělávání žen a jejich zapojení do praxe v letech 1918 – 1928 ve vybraných titulech dobového tisku a v poslanecké sněmovně

Se vznikem první republiky docházelo ve veřejnoprávní rovině k pozitivním změnám, ačkoli konzervatismus v myšlení a v rovině soukromého práva přetrvával a ovlivňoval tak řešení společenských problémů, jejímž byla i otázka zrovnoprávnění ženského vzdělávání nebo uplatnění žen na pracovním trhu. Tato práce reflektuje počátky studia žen na právnické fakultě a následné názory na jejich zapojení do praxe.