Články

Články od Hana Marková

Daňové povinnosti veřejně prospěšných poplatníků

1. K pojmu neziskový či veřejně prospěšný subjekt v daňových zákonech Finanční krize zasáhla do všech oblastí fungování státu a společnosti a výjimkou není ani tzv. neziskový sektor, který je svým způsobem závislý jak na sektoru státním, tak podnikatelském. Daně jsou svou podstatou instrumentem ekonomickým a finanční krize a její projevy jsou s nimi úzce […]