Články

Články od Petr Najman

Postavení nezletilých v řízení o nařízení ústavní výchovy

Článek pojednává o rodinněprávním institutu ústavní výchovy, která je považována za nejzávažnější výchovné opatření. Autor se ve svém příspěvku zaměřil především na procesní postavení nezletilých dětí…