Články

Články od Adéla Nekvasilová

Niekoľko úvah k odmeňovaniu duchovných – I. část

Úvod Často diskutovanou otázkou súčasnosti je problematika financovania cirkví a s tým spojeného odmeňovania duchovných. Aj keď sa Slovenská republika neviaže k žiadnej ideológii alebo náboženstvu, svojim občanom poskytuje veľmi dobré podmienky na šírenie slobody vierovyznania a náboženskej slobody.1 Za týmto účelom štát poskytuje registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam podporu pri vý­kone ich náboženskej a všeobecne prospešnej činnosti, garantuje […]

SLEDOVANIE OSÔB A VECÍ V SLOVENSKOM TRESTNOM PRÁVE PROCESNOM

Úvod   Prvým spomedzi prostriedkov operatívno-pátracej činnosti, ktorý je upravený v Piatej hlave zákona č. 301/2005 Z. z., Trestného poriadku (ďalej len „Trestný poriadok“ alebo „TP“), je sledovanie osôb a vecí. Operatívno-pátracie prostriedky predstavujú súhrn opatrení policajných orgánov uskutočňovaných podľa Trestného poriadku a v súlade s ďalšími predpismi, ktorých účelom je predchádzanie, odhaľovanie a objasňovanie trestnej činnosti, ako aj pátranie po […]

Ohlédnutí: Vyprodaný Obecní dům opět hostil Ples právníků

V sobotu 25. 2. znovu zaplnil Obecní dům tradiční ples právnické obce, pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Ples právníků se již třetím rokem koná právě v Obecním domě a opět pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslavem Sobotkou. Večer plný tance a hudebních vystoupení představil další úspěšný ročník tradice sahající až […]

Bulletin Všehrd – prosinec 2016

Vážení čtenáři, vítám Vás u prosincového čísla Bulletinu Všehrd, které je zároveň prvním číslem tohoto akademického roku. Opět Vám přinášíme zprávy (nejen) z dění na naší fakultě. Hlavním příspěvkem Bulletinu Všehrd je rozhovor s ústavním právníkem a zároveň vyučujícím na naší fakultě doc. JUDr. PhDr. Janem Wintrem, Ph.D. Tímto rozhovorem startujeme nový seriál a jste […]

Rozhovor: Výuka na fakultě není řehole, říká Vladimír Lajsek

  S Vladimírem Lajskem se setkávám v kanceláři Všehrdu, kterou jako jeho bývalý funkcionář velmi dobře zná. Ihned mi třeba ochotně vypráví příběh spjatý s legendárním všehrdím praporem, který vidí viset zarámovaný na stěně. Traduje se o něm, že se pro něj v dobách komunismu cíleně na fakultu vrátil tehdejší starosta spolku, přičemž utíkal před StB oknem. […]