Články

Články od Martin Novák

Korupce z pohledu českého trestního práva

V současnosti je problematika korupce jedním z nejdiskutovanějších témat naší společnosti. Ve své práci se proto autor zaměřil na popis jednotlivých nástrojů platného trestního práva hmotného…