Články

Články od Ondřej Nymburský

O podstatě dluhů z podnikání v kontextu společného jmění manželů

  Při vypořádání společného jmění manželů, z nichž jeden je podnikatel, dochází ke střetu zájmu manželů a věřitelů. Jak zajistit rovnováhu v ochraně jejich práv? Otázky úpravy rodinných vztahů mají velmi důležitý význam. Vztahy mezi manžely nejsou jenom vnitřní, rodinné záležitosti, ale týkají se i třetích osob, například věřitelů. Při rozvodu se většina rodin setkává s problémy vypořádání […]

LSD: SaLáska na první poslech

V podhoubí studentské šuškandy daří se často legendám, které mají se skutečností jen pramálo společného. Mýty tam vydrží přežívat sezóny a sezóny, neživoří jen, ale bytní, bohatě plodí a pouští další šlahouny. Možná to byl důvod mého skepticismu, když jsem prvně zaslechla o bájemi opředené, samými superlativy věnčené Letní škole katedry dějin státu a práva, […]

Niekoľko úvah k odmeňovaniu duchovných – II. část

Súčasná právna úprava odmeňovania duchovných Základ v súčasnej úpravy odmeňovania duchovných predstavuje stále platný, aj keď viac krát novelizovaný, zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Na základe tohto zákona duchovným poskytuje odmenu ich zamestnávateľ – príslušná cirkev alebo náboženská spoločnosť 1, finančné prostriedky na platy […]