Články

Články od Jan Palička

Rozhovor s Janem Sváčkem

O přednostech i úskalích práce soudce hovořili se studenty Právnické fakulty UK předseda Městského soudu v Praze Jan Sváček a předsedkyně Krajského soudu v Praze Ivana Švehlová…

Rozhovor s Pavlem Zemanem

Přednáška Pavla Zemana na Právnické fakultě Univerzity Karlovy začala vymezením pojmu veřejný zájem. Snad aby nehrozilo nepochopení ze strany posluchačů, až začne mluvit o…