Články

Články od Michal Pašta

Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby

Pracovní doba je nejen dobou, kdy zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele. Pracovní doba se uskutečňuje v různých režimech, od nichž se odvíjí délka směny. Pracovní doba je limitována a nemůže trvat neomezeně dlouhou dobu. Její maximální délka je dána zákonem. Pracovní dobu lze zkrátit. Je nutné odlišovat zkrácení stanovené týdenní pracovní doby a kratší pracovní dobu.

Plnění pracovních úkolů

Častým pojmem, který se objevuje v pracovním právu a v zákoníku práce je plnění pracovních úkolů, případně přímá souvislost s plněním pracovních úkolů. Je jistě prospěšné znát přesnou definici těchto pojmů a vědět, kde ji najdeme.

Konto pracovní doby

Konto pracovní doby je jednou z možností, jak upravit pracovní dobu zaměstnance. V zákoníku práce je uvedeno, jakým způsobem je možné jej zavést a u kterých zaměstnavatelů. Dále v zákoníku práce najdeme, jak dlouhá může být délka vyrovnávacího období. Zaměstnavateli je stanovena povinnost vést účty zaměstnance. Jedná se o účet mzdy zaměstnance a účet pracovní doby zaměstnance. Dále článek obsahuje, jaké jsou mzdové nároky zaměstnanců při uplatnění konta pracovní doby.

Doba odpočinku

Doba odpočinku je důležitá součást pracovního práva. Doba odpočinku zahrnuje nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a dny pracovního klidu (nepřetržitý odpočinek v týdnu a svátky). V ustanoveních §§ 90 – 92 jsou upraveny práva zaměstnance na odpočinek a povinnosti zaměstnavatele, které je nutno dodržet při rozvržení pracovní doby. V zákoníku práce je mj. uveden taxativní výčet prací, kdy může dojít ke zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami či nařízení práce v dnech pracovního klidu

Vymezení zvláštní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

Pracovní poměr je oboustranným vztahem, ve kterém mají práva a povinnosti, jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel. Při pracovním poměru může dojít k situacím, v nichž je zaměstnavatel odpovědný zaměstnanci za škodu. Kromě obecné odpovědnosti je v zákoníku práce upravena také zvláštní odpovědnost zaměstnavatele za škodu.