Články

Články od Veronika Pavlů

Aktuální trendy ve vymáhání kartelového práva

Činnost Evropské unie, potažmo všech jejích členských států, na poli antitrustového práva, lze v posledních letech charakterizovat jako neutuchající snahu o nalezení co nejefektivnějších nástrojů vymáhání antitrustového práva