Články

Články od JUDr. Petr Osina Ph.D.

Sekulární aspekty islámského práva

Článek se zabývá některými aspekty islámského práva. Islámská právní kultura je velmi specifická především z pohledu pramenů práva. Nicméně i v tomto právním systému se setkáme s mechanismy, které jsou typické pro sekulární právní systémy.