Články

Články od Pavel Pikola

Vybraná problematika stáří v ČR

Proces stáří je neměnný sociální jev dnešní společnosti. Průměrný věk pro odchod do důchodu má v poslední době tendenci se stále zvyšovat a problém sociálního zabezpečení seniorů zůstává i nadále v české společnosti nevyřešenou otázkou.