Články

Články od Ondřej Preuss

K problematice krucifixů a státní náboženské „neutralitě“

Článek se věnuje konkrétně kauze SoileLautsi vs. Italská republika u Evropského soudu pro lidská práva a obecně vztahu státu, církví a náboženských svobod…