Články

Články od Jana Sedláčková

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnosti právnických osob – v současné době jedno z nejkontroverznějších témat teorie trestního práva. Jaké jsou argumenty pro a proti? Jaké jsou možnosti řešení?