Články

Články od Michal Skřejpek

Římské právo a nový občanský zákoník I.: Věci a jejich dělení

Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna tohoto roku, je a nepochybně ještě dlouhou dobu bude, předmětem mnoha diskusí, má své vášnivé obhájce i zatvrzelé kritiky. Zároveň se jedná o nesmírně vděčnou materii jako téma odborných i populárně zaměřených studií.

Římskoprávní zásady v díle P. K. Koldína

Recepce římského práva probíhala taktéž odkazováním na významné právní zásady ve slavných dílech české právní historie. Příkladem mohou být i Koldínova „Práva městská království českého“.