Články

Články od JUDr. Tomáš Sobek, Ph. D.

Recenze: Broulík, Bartošek – Ekonomický přístup k právu

Dlouho, snad až příliš dlouho jsme čekali, než se někdo konečně osmělí využít kombinace právního a ekonomického vzdělání k sepsání monografie v oboru právo & ekonomie. Nakonec jsme se dočkali, protože dvojice mladých talentů, Jan Broulík a Jan Bartošek, publikovala knihu, která nám tolik chyběla.

Morální myšlení bez morálních pravd II.

V minulé kapitole jsme zatím jen naznačili, že morální tvrzení, resp. soudy, nemají deskriptivní povahu, alespoň ne ve smyslu běžných empirických výroků. Řeknu-li např. o misce, která zrovna leží na stole přede mnou, že je z porcelánu, tak prostě popisuji tento předmět. Zcela neosobně konstatuji, že má určitou vlastnost, totiž vlastnost být z porcelánu. Ale co když třeba řeknu, že nevěra je nemorální?

Morální myšlení bez morálních pravd I.

Lidské jednání lze uvažovat ze dvou pozic, kauzální a normativní. Určité jednání můžeme vysvětlit nějakými psychologickými příčinami, které ho způsobily, nebo ho můžeme ospravedlnit nějakými normativními důvody. Vlastně se jedná o dva druhy otázky: Proč? První otázkou se ptáme, jaký kauzální mechanismus způsobil, že myslíme a jednáme právě takto. Druhá otázka se pak zaměřuje na to, zda lze naše jednání rozumně obhájit, schvalovat a prosazovat jako správné.