Články

Články od Jiří Sobotka

Průběh trestního práva procesního v trestním řízení

Tento článek se zabývá postupem v rámci trestního řízení. Velmi stručně ukazuje jak má takové trestní řízení vypadat.

Rozhodnutí soudu

Každý z nás se denně setkává díky médiím s desítkami rozhodnutých kauz. Přesto samotný postup rozhodování soudu není popsán nikdy. Proto tedy v následujícím článku autor popíše, co to takové rozhodnutí vlastně je. Následující řádky budou řešit rozhodovací praxi soudů. Zaměřit se a rozvést chci předcházející práce, kde nebyla možnost stručného rozboru tohoto tématu. 1) […]

Zásada veřejnosti ve vztahu k mediálním „online“ přenosům

V poslední době se velmi často setkáváme s tím, že nám televizní stanice nabízejí/chtějí nabízet online přenosy ze soudních síní. Tento díl se bude zabývat trestněprávním úvodem.

Zásady trestního řízení

Trestní řízení je vybudováno na několika základních zásadách, které nejsou stanoveny pouze zákonem, ale jsou především samotnou právní ideou.