Články

Články od Ivana Stará

Právní postavení gladiátora a otroka ve starém Římě

Příspěvek se zabývá právním a faktickým postavením osob alieni iuris v římském právu, přičemž hlavní pozornost autorky je zaměřena na gladiátory a otroky.