Články

Články od Martin Štika

Financování vysokého školství de lege ferenda

Otázka zavedení školného je, byla a vždy bude velice diskutabilní téma, což potvrzuje minulost i současnost.