Články

Články od Ondřej Švára

O vztahu teorie práva k jiným právním odvětvím

Jednotlivá právní odvětví jsou jako žebřík, který musíme odkopnout poté, co po něm vyšplháme. Musí být překonána, abychom viděli právo správně.

Prošla již právní filosofie svým obratem k jazyku?

Problematiku jazykového výkladu právních norem je třeba znovu promyslet a zohlednit přitom poznatky dosažené v průběhu dvacátého století filosofií jazyka.