Články

Články od Jaromír Tauchen

Letní škola dějin – již tradiční zářijové pásmo přednášek na PrF MU

Již od roku 2009, tedy letos pošesté, se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně konala letní škola dějin, pokaždé věnovaná jinému tématu z české právní historie. Jejím organizátorem je Katedra dějin státu a práva, jejíž členové také velkou část přednášek sami zajišťují.