Články

Články od Martina Urbanová

Řečnictví a právo

Rétorika nebo také „věda o řečnictví“ je s právnickým povoláním neodmyslitelně spojena, což dokládá i četná filmová, divadelní a literární tvorba. Pro právníky, kteří musejí umět přesvědčivě argumentovat, přesně se vyjadřovat a upoutat svého posluchače, je zvládnutí řečnických dovedností bezpochyby klíčem k úspěšné kariéře.