Články

Články od Mgr. Vladimír Lajsek

Spor o ochrannou známku BUD

Spory pivovarnického gigantu Anheuser-Busch a českého Budějovického Budvaru se táhnou již řadu let v mnoha zemích světa. Jedná se o spory velice komplikované a nepřehledné, díky tomu je ale lze zařadit mezi nejvýznamnější soudní rozhodnutí v oblasti práv průmyslového vlastnictví.

Zpráva ze semináře o smluvní pokutě

Dne 4. října 2011 proběhl v jedné z přednáškových místností v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze odborný seminář na téma „Smluvní pokuta – aktuální otázky a problémy“.

Rozhovor s Pavlem Varvařovským

Při příležitosti návštěvy Právnické fakulty UK poskytl ombudsman JUDr. Pavel Varvařovský našemu časopisu exkluzivní rozhovor. O jeho studentských létech, úspěšné profesní dráze, slavných výrocích a práci Veřejného ochránce práv s ním hovořil Vladimír Lajsek.

Právo na nerušený výkon veřejné funkce v ČR

Je zapotřebí vytvářet nová občanská práva, nebo si náš právní řád vystačí s dosavadní úpravou? Tato otázka se u nás zatím vyskytla hlavně v zákonodárné a soudní moci.

Tak pravil Wittgenstein

Pojednání o vybraných tvrzeních z obrazové teorie jazyka proslulého filosofa Ludwiga Wittgensteina, obsažených v jedné z nejzásadnějších filosofických děl 20. století – Tractatu logico-philosophicu.