Články

Články od Ladislav Vošta

1920: Vypovědění války Rakousko-Uherska Srbsku ve světle mezinárodního práva

Rok 1920. V únoru byla schválena ústava Československa. T. G. Masaryk byl podruhé zvolen prezidentem republiky. První sloka Nad Tatrou sa blýska se stala součástí hymny. V Londýně se poprvé sešla Společnost národů. Vznikla NSDAP. Ženy v USA získaly volební právo. A Ladislav Vošta přispěl do časopisu Všehrd článkem, v kterém poukazuje na „pošlapání“ mezinárodního práva Rakouskem-Uherskem po sarajevském atentátu.