Články

Články od Adéla Wiesnerová

Úvod do bioetických problémů v právu

Bioetika je aplikací obecné etiky. Jejím cílem je vytvořit jednotný názor na zásahy do lidského života prostřednictvím diskuzí a porovnáváním jednotlivých pohledů na věc.